×

कोरोनाले गरिब र धनी हेर्दैन !
जिन्सी र नगद भन्दै ‘मनि’ हेर्दैन !!
न हेर्छ कालो यसले न र हेर्छ गोरो !
बलियो , निर्धो र जात पनि हेर्दैन !!
फैलिएको छ हावा सरि , कुनै बेला आउन सक्छ !
किन्तु परन्तु आदि ईत्यादी र अनि हेर्दैन !!
भोगिएका ग्रह भन्दा भिन्दै ग्रह जस्तो !
कोरोनाले राहु केतु संकटा र शनि हेर्दैन !!
टेर्दैन भनेको , न फस्छ मिठा कुरामा !
जिरे भन्दा पिरो छ , यसले कहिल्यै ‘हनि’ हेर्दैन !!

रमेश बस्ताकोटी

प्राकृतिक चिकित्सालय , रजहर , नवलपुर

तपाईको प्रतिक्रिया