नवलपुर । नवलपरासी बर्दघाट सूस्ता पूर्वस्थित देवचुली नगरपालिकामा साढे ३ करोड बढी बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६र०७७ मा नगरपालिकामा ३ करोड ३५ लाख ३६ हजार बेरुजु देखिएको हो ।महालेखापरीक्षकको कार्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार उल्लेखित बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने ३५ लाख ८० हजार रुपैयाँ, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने २ करोड १६ लाख ६ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ७८ लाख ७५ हजार र पेस्की बाँकी ४ लाख ७५ हजार रहेको छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७६र७७मा पदाधिकारी सुविधामा १ करोड १९ लाख ६८ हजार खर्च गरेको छ । यो खर्च आन्तरीक आयको २०।२६ प्रतिशत हो ।नगरपालिकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकमबाट ५८ प्रतिशत चालु र ४२ प्रतिशतमात्र पूजिगत निर्माणमा खर्च भएको लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्रशासनिकमा बढी र विकास निर्माण प्रयोजनमा न्युन खर्च भएको भन्दै प्रतिवेदनले प्रशासनिक खर्चमा नियन्त्रण गर्न भनेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले भ्रमणको उद्धेश्य, अनुगमन तथा भ्रमण प्रतिवेदन, अभिलेख, दुरीको विवरण आदि उल्लेख नगरी भ्रमण खर्चमा चालू खर्च शिर्षकबाट १२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै, नगरपालिकाले खाना तथा विविध शिर्षकमा १७ लाख ६१ हजार खर्चिएको छ । यस्तो खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सुझाइएको छ ।नगरपालिकाले राजस्व संकलन सम्बन्धमा सबै कारोबार बैंकिङ्ग प्रणाली मार्फत नगरेको र निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सामानको गुणस्तर परीक्षण नगरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया